Toelichting bij de kaart


Op deze kaart zijn de woonvisies van een gemeente weergegeven. Ook regionale woonvisies zijn op deze manier weergegeven.